Return to Headlines

Class of 2023 Freshmen Orientation Presentation

Open this PowerPoint to view the information shared at Freshmen Orientation with parents. 

2023 Freshmen Orientation (slideshow)